Úhrada školného, stravného

 

ŠKOLNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 27-0480860287/0100

Školné: 613,- Kč měsíčně  (předškoláci školné neplatí)

 

Úhrada ŠKOLNÉHO nejpozději do 10. dne v měsíci na účtu MŠ

 

 

STRAVNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 6876770277/0100

1. kategorie – děti 3-6 let celodenní stravné 38,- Kč 760,- Kč měsíčně

2. kategorie – děti 7-10 let celodenní stravné 42,- Kč 840,- Kč měsíčně

(záloha za 20 pracovních dnů)

 

Úhrada STRAVNÉHO nejpozději do 10. dne daného měsíce na účet ŠJ

 

Loučení se školáky

školní rok je za námi a my jsme se museli rouzloučit s našimi školáky.

Přejeme jim úspěšný školní rok a hlavně zábavu!!!

 

Fotografie z akce

Foto zaměstnanci

Důležité informace

Prázdninový provoz 2017

Prázdninový provoz 2017   informace k prázdninovému provozu najdete na stránce PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2017

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2017/2018

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání byla na školní rok 2017/2018stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 613,- Kč   ŠKOLNÉ SE HRADÍ...