Pravidelné akce

 

Pondělí

8:05 - 10:00 (bazén na Kraví hoře) plavání, vede: M. Jandíková, G. Dědicová (třída kuřátek)

15:00 - 16:00 keramika (střídají se dvě skupiny), vede: G. Dědicová (třída kuřátek)

 

 edukativně stimulační skupiny  vede: H. Saxová (třída veverek)

 

Úterý

15:15 - 16:00 (třída berušek) angličtina, vede P. Železná (třída berušky)

 

Středa

15:15 - 16:00 (třída berušek) flétna, vede H. Saxová (třída veverek)

 

Čtvrtek

15:15 - 16:00 (třída kuřátka) taneční kroužek, vede M.Jandíková (třída kuřátek), Renata Ficová (třída berušky)

 

Divadlo

 

Adventní dílničky

 

Vánoční zpívání v Řečkovicích a na Náměstí svobody

 

Velikonoční dílničky

 

Jarní slavnost

 

Školní celodenní výlet

 

Návštěva místní knihovny, základní školy, základní umělecké školy

 

Škola v přírodě

 

Pasování školáků a přespávání školáků v mateřské škole