Zápis do mateřské školy 2017/18

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Důležité upozornění pro školní rok 2017/2018

Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jit k zápisu do spádové MŠ. Zůstává  v dané MŠ. 

 

Výdej přihlášek:

  • Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vygenerovat samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz a to od  18. 4. 2017 do 14. 5. 2017
  • nebo si mohou osobně vyzvednout vygenerovanou přihlášku ve výše uvedených termínech na MMB OŠMT Brno,     Dominikánské nám. 3
  • nebo osobně v MŠ 25.dubna 2017 od 13:00 do 15:00 hod.

Sběr vyplněných přihlášek:

  • 15. května 2017  9:00 - 11:00 ; 13:00 - 15:00
  • 16. května 2017 13:00 - 15:20

Rozhodování v přijímacím řízení:

od 22. května 2017

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte ředitelce školy, Mgr. Renatě Ficové, ve výše uvedeném termínu.

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, případně potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud není totožné s bydlištěm zákonného zástupce v občanském průkazu.

 

Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ jsou jednotná pro elektronický zápis a všechny zúčastněné mateřské školy. Jsou uvedena na stránkách pro elektronický zápis do mateřských škol

www.zapisdoms.brno.cz

Informace k zápisu do MŠ

na školní rok 2017/18

budou uveřejněny včas - začátkem dubna 2017 na budově školy a webových stránkách školy.

Sledujte stránky naší MŠ

a stránky MMB

https://zapisdoms.brno.cz/

MŠ Brno, Kárníkova 4

Bohatcova, Bratří Křičků, Díly, Generála Kadlece, Gusty Blahové, Hapalova, Horácké nám. (č. 8–15), Jelení, Kárníkova, Kronova, Kubova, K Západi, Lacinova, Ladova, Leknínová, Loučky, Malíkova, Marie Hübnerové, Ovčírna, Palackého náměstí, Prašná, Prumperk, Terezy Novákové, Úlehle, Uprkova, Vážného, Veselka, Vlasty Pittnerové, Žilkova.

MŠ Brno, Měřičkova 46

Banskobystrická (lichá č. 1–119 a sudá č. 2–112), Böhmova, Boskovická, Filkukova, Horácké nám. (č. 2–7), Ječná, Koláčkova, Kolaříkova, Kořenského, Kunštátská, Letovická, Měřičkova, Nové náměstí (č. 1–14), Novoměstská (č. 21–63), Olšanského, Podhájí, Sibiřská, Vránova (lichá č. 69–191 a sudá č. 70–172).

MŠ Brno, Novoměstská 1

Banskobystrická (lichá č. 121–187 a sudá č. 116–178), Dlouhé hony, Dudíkova, Járy Cimrmana, Kořískova, Kuřimská, Nové náměstí (č. 15–23), Novoměstská (č. 1–19), Palackého třída (č. 172–186), Skutilova, Vránova (lichá č. 1–67 a sudá č. 2 – 68a), Žitná.

MŠ Brno, Škrétova 2

Azurová, Dillingerova, Družstevní, Duhová, Fialová, Kremličkova, Medlánecká, Nachová, Oranžová, Renčova, Škrétova, Vitáskova, Žlutá.

MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59

Brigádnická, Boženy Antonínové, Cupákova, Dolnice, Gromešova, Jandáskova, Jehnická, Karásek, Královka, Luh, Maříkova, náměstí Vojtěšky Matyášové, Pod Hájkem, Pod Zahradami, Skoumalova, Skrejš, Sněžná, Tumaňanova (vyjma č. 61, 63 a 65), Úhledná, U Vránova mlýna, Železničářská.

Týká se nově přijímaných dětí!

Naše děti již přijaté, pokud nechtějí měnit MŠ, mohou tuto informaci zcela vypustit i v předškolním roce, vše se spádovou MŠ vyřizuje ředitelka naší MŠ J.

  • I přes toto nařízení, má rodič právo žádat o přijetí i v nespádové MŠ, ovšem přednostně přijímány budou děti ze spádových ulic

Kritéria pro přijímání a bodová ohodnocení jednotlivých kritérií sledujte na stránkách Města Brna https://zapisdoms.brno.cz/