Angličtina

Kroužek vede Petra Železná (p. uč. ze třídy Berušek)

výuka probíhá každé úterý 15:10 - 15:55 ve třídě Berušky 

 

 

Platba za kroužky na 1. pololetí

Platbu za kroužky uhraďte do 20. 10.

Angličtina - cena za pololetí 500,- (400,- + 100,- na pomůcky) 

Kroužky uhraďte na účet školného pod vaším variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku. č.ú 27-0480860287/0100

 

 

 

 

 

 

Kroužek Angličtina,

 

První hodina proběhne 4.10. 2016

probíhá každé úterý cca 15:10 – 15:55.

První hodinu berte jako zkušební, po zaplacení kroužku děti dostanou sešit.

Prosím rodiče, aby děti nosily sešit pravidelně na kroužek angličtiny, budu jim tam lepit nové materiály. Když sešit zapomenete, prosím dolepte si danou hodinu do sešitu doma.

Děti v sešitě můžou obrázky vymalovávat i doma. Na naše internetové stránky do „ANGLIČTINY“ Vám budu občas vkládat písničky a básničky.

 

 

Třída

Příjmení a jméno dítěte

1.

Žabky

Viktor Kadlec

2.

Martin Košťál

3.

Jan Pokorný

4.

Rachel Škodová

5.

Veronika Španková

6.

Berušky

Daniel Karásek

7.

Motýlci

Adéla Suchánková

8.

Lenka Štěpánková

9.

Filip Trnka

10.

Veverky

Jakub Dvořák

11.

Kuřátka

Štěpán Buchta

12.

Dorota Štursová

13.

Filip Vaněk