Prázdninový provoz MŠ Měřičkova od 31. 7. do 11. 8. 2017

  • Výdej přihlášek na prázdninový provoz od 10.4. 2017 na kmenových mateřských školách v Řečkovicích a  Mokré Hoře kam dochází Vaše dítě během školního roku.
  • DĚTI Z MŠ MĚŘIČKOVA NAHLÁSÍ UČITELCE V KMENOVÉ TŘÍDĚ, O KTERÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI MAJÍ ZÁJEM, aby mohla ředitelka školy připravit kopie potřebných dokumentů.
  • Příjem přihlášek na prázdninový provoz v MŠ Měřičkova pro nekmenové děti

 - 2.5. 2017 od 6:30 do 16:30 hod.

  • Rozesílání e-mailů  o přijetí či nepřijetí na prázdninový provoz

- od 9.5. 2017 

  • K přihlášce je nutné doložit Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře. Pokud není potvrzení lékaře přímo v Evidenčním listu, ale v Žádosti o přijetí, je nutné doložit i kopii této žádosti. Obojí Vám vydají ve Vaší kmenové MŠ.
  • Přednostně jsou přijímány děti z mateřských škol v Řečkovicích a na Mokré Hoře, a to don naplnění kapacity uvolněných míst v MŠ. 
  • Děti navštěvující naší MŠ přihlášku nepodávají,  rodiče přihlásí (odhlásí) své dítě prostřednictvím přihlašovacích archů u paní učitelky ve třídě do 30.4.2017.

Připomínáme rodičům, že jsou povinni uhradit poměrné školné za prázdninový provoz a to i v případě, že dítě nebude do MŠ docházet. Toto se samozřejmě netýká  neplatících dětí ze zákona. Poměrné školné bude činit 220, - Kč.