Přijímací řízení do "logopedické třídy"

Informace k přijímacímu řízení do logopedické třídě na této adrese v sekci Třídy - Berušky (třída B) - přijímací řízení