Školní jídelna

Školní jídelna

 

Platby stravného pro školní rok 2016 / 2017

 

STRAVNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 6876770277/0100

1. kategorie – děti 3-6 let celodenní stravné 38,- Kč 760,- Kč měsíčně

2. kategorie – děti 7-10 let celodenní stravné 42,- Kč 840,- Kč měsíčně

 

Úhrada nejpozději do 25.dne předcházejícího měsíce na účet ŠJ