Školní jídelna

 

ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVY  v prosinci 2017

Stravování  bude  možné  přihlašovat  a  odhlašovat  nejpozději

 

do  18. 12. 2017  do    13,00 hodin

 

Po tomto datu již nebude možné stravu  přihlásit a odhlásit z důvodu

účetní uzávěrky  roku. Neodhlášenou stravu si můžete vyzvednout.

 

Školní jídelna

 

Platby stravného pro školní rok 2017 / 2018

 

STRAVNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 6876770277/0100

1. kategorie – děti 3-6 let celodenní stravné 38,- Kč 760,- Kč měsíčně

2. kategorie – děti 7-10 let celodenní stravné 42,- Kč 840,- Kč měsíčně

 

Úhrada nejpozději do10.dne daného měsíce na účet ŠJ

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

pondělí   8 - 12

úterý     12 - 16