Prázdninový provoz 2017

 

 

MŠ Tumaňanova

3. - 14. 7.2017

MŠ Kárníkova

1. - 28.7. 2017

MŠ Měříčkova

31.7. - 11.8. 2017

MŠ Škrétova

14. -  25. 8. 2017

 

 

MŠ Novoměstská

Prázdninový provoz MŠ Měřičkova

od 31. 7. do 11. 8. 2017

 • Výdej přihlášek na prázdninový provoz od 10.4. 2017 na kmenových mateřských školách v Řečkovicích a  Mokré Hoře kam dochází Vaše dítě během školního roku.
 • DĚTI Z MŠ MĚŘIČKOVA NAHLÁSÍ UČITELCE V KMENOVÉ TŘÍDĚ, O KTERÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI MAJÍ ZÁJEM, aby mohla ředitelka školy připravit kopie potřebných dokumentů.
 • Příjem přihlášek na prázdninový provoz v MŠ Měřičkova pro nekmenové děti

 - 2.5. 2017 od 6:30 do 16:30 hod.

 • Rozesílání e-mailů  o přijetí či nepřijetí na prázdninový provoz

- od 9.5. 2017 

 • K přihlášce je nutné doložit Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře. Pokud není potvrzení lékaře přímo v Evidenčním listu, ale v Žádosti o přijetí, je nutné doložit i kopii této žádosti. Obojí Vám vydají ve Vaší kmenové MŠ.
 • Přednostně jsou přijímány děti z mateřských škol v Řečkovicích a na Mokré Hoře, a to don naplnění kapacity uvolněných míst v MŠ. 
 • Děti navštěvující naší MŠ přihlášku nepodávají,  rodiče přihlásí (odhlásí) své dítě prostřednictvím přihlašovacích archů u paní učitelky ve třídě do 30.4.2017.

Připomínáme rodičům, že jsou povinni uhradit poměrné školné za prázdninový provoz a to i v případě, že dítě nebude do MŠ docházet. Toto se samozřejmě netýká  neplatících dětí ze zákona. Poměrné školné bude činit 220, - Kč.

 

Prázdninový provoz 2016

 

 

INFORMACE PRO RODIČE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jak se přihlásit k prázdninovému provozu v ostatních MŠ

 • 1.7. -15. 7. 2016 MŠ Tumaňanova
 • 1. 8. – 12. 8. 2016 MŠ Škrétova
 • 15. 8. – 28. 8. 2016 MŠ Novoměstská

 

Provoz naší MŠ končí ve čtvrtek 30. 6. 2016  + prázdninový provoz 18. -29. 7. 2016

 • Pokud chtějí rodiče umístit dítě během prázdninového provozu do ostatních MŠ, nahlásí to co nejdříve učitelce ve třídě.
 • Ředitelka školy připraví všechny potřebné dokumenty (žádost, kopii evidenčního listu + doklad, na kterém je razítko lékaře – nebude-li na EL).
 • Řádně vyplněnou žádost a ostatní dokumenty doručíte do vybraných MŠ 23. 5. 2016 (čas najdete na pokynech jednotlivých škol, které dostanete spolu s dokumenty)
 • Děti budou přijímány dle pořadí přijetí žádosti v MŠ – tedy systém „kdo dřív přijde, ten dřív mele J“!!!

 

 • Pokud nebude Vaše dítě přijato z kapacitních důvodů, můžete si zvolit jinou MŠ s prázdninovým provozem v Brně, jejichž seznam bude zveřejněn na www.brno.cz

 

Mgr. Renata Ficová, ředitelka školy

Nahlaste konkrétní mateřskou školu, kam chcete o prázdninách dítě umístit, každá MŠ má svou žádost!!!