Angličtina

 

- vede Kristýna Brožková, Barbora Kuběnová

- každé úterý od 15:30 do 16:15

- cena: 400,- + 100,- kč na pomůcky

Platba za kroužky na 1. pololetí

Platbu za kroužky uhraďte do konce října

Kroužky uhraďte na účet školného pod vaším variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku. č.ú 27-0480860287/0100

 

 

Kroužek Angličtina

 

První hodina proběhne 2.10.2018

První hodinu berte jako zkušební, po zaplacení kroužku děti dostanou sešit.

Prosím rodiče, aby děti nosily sešit pravidelně na kroužek angličtiny, budeme jim tam lepit nové materiály. Když sešit zapomenete, prosím dolepte si danou hodinu do sešitu doma.

Děti v sešitě můžou obrázky vymalovávat i doma.

 

sudý týden paní učitelka Kristýna Brožková

 

lichý týden paní učitelka Barbora Kuběnová

 

viz seznamy dětí na nástěnce v MŠ

sudý týden paní učitelka Kristýna Brožková
lichý týden paní učitelka Barbora Kuběnová