Centrum kolegiální podpory "Dobrý začátek"

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek"

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

 

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování

Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

 

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a

pedagogů v tématech:

 

a) Individualizace vzdělávání v MŠ

b) Práce s dvouletými dětmi

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ  založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

 

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi

o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý

začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

 

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

 

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),

                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)

                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

 

 V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center v různých krajích ČR.

 

 

Termín realizace: 

1.7. 2017 -  30.6. 2021            Více zde: https://msmerickova.webnode.cz/projekty/dobry-zacatek/