FLÉTNA

- vede Hana Saxová

- každou středu lichý týden od 15:30 do 16:15, sudý týden 13:30 - 14:30

- cena: 400,- + 100,- kč na pomůcky

- podmínkou je vlastní flétna

- viz seznamy dětí na nástěnce v MŠ