Pro rodiče z jiných mš

prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ.pdf (568 kB)

 

INFORMACE PRO RODIČE z jiných MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v MŠ Brno, Měřičkova 46: 13. 8. - 24. 8. 2018

  • Pokud chtějí rodiče umístit dítě během prázdninového provozu do naší mateřské školy, vyplní žádost, která je k dispozici v kmenové mateřské škole, kam dítě dochází.
  • Řádně vyplněný formulář s přiloženou kopií Evidenčního listu dítěte s potvrzením lékaře doručte do MŠ Měřičkova 46, pokud není na Evidenčním listu potvrzení, musíte přinést i okopírovanou žádost o přijetí do Vaší kmenové mateřské školy

9. 5. 2017 v době 6:30 – 16:30

Prosíme o aktualizaci evidenčního listu – kontaktů na rodiče a čitelně vypsanou emailovou adresu v žádosti, která je důležitá pro další komunikaci ohledně přijetí k prázdninovému provozu do naší MŠ!

  • Děti budou přijímány dle pořadí přijetí žádosti v MŠ. Počet přijatých dětí závisí na počtu odhlášených dětí z MŠ Měřičkova k 30. 4. 2018 do výše kapacity školy.

Pokud se místo uvolní v pozdějším termínu, bude rodič informován.

 

Kritéria přijetí k prázdninovému provozu:

1. dítě přijaté ve školním roce 2017/18 v MŠ Kárníkova, Novoměstská, Škrétova, Tumaňanova

2. pořadí přijetí žádosti v MŠ Měřičkova

3. děti přijaté ve školním roce 2017/18 v jiné MŠ, ale trvale bydlící v městské části Řečkovice a Mokrá Hora

4. děti z jiných městských částí

5. úhrada školného v dohodnutém termínu při oznámení o přijetí

 

  • Informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k prázdninovému provozu dostanete na Vaši emailovou adresu do 9.června 2018, kde budete mít informaci o termínech převzetí Rozhodnutí a zaplacení školného na prázdninový provoz, což je podmínkou platnosti přijetí Vašeho dítěte k prázdninovému provozu do naší MŠ. Školné za prázdninový provoz 2017/18 činí 270,- Kč.

Ø Upozorňujeme, že pokud nebude v dohodnutém termínu zaplacena částka školného, bude místo poskytnuto dalšímu dítěti v pořadí.

 

  • Pokud nebude Vaše dítě přijato z kapacitních důvodů, můžete si zvolit jinou MŠ s prázdninovým provozem v Brně, jejichž seznam bude zveřejněn na www.brno.cz

 

Přejeme Vašim dětem příjemný pobyt v naší mateřské škole.

Mgr. Renata Ficová, ředitelka školy