Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2018/2019

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání byla na školní rok 2017/2018stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 536,- Kč

 

ŠKOLNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 27 - 0480860287/0100