Přijímací řízení

 

Přijímací řízení do speciální třídy  logopedické

 MŠ Brno, Měřičkova 46 pro školní rok 2017/2018

 

sběr přihlášek:

 •   15. května 2017 (pondělí)      9:30 – 11:00
 •   16. května 2017 (úterý)          14:00 – 15:30

 

s sebou přineste:

 • žádost o přijetí, která musí být potvrzena pediatrem dítěte
 •  ke stažení na webových stránkách naší MŠ
 • osobní vyzvednutí dne:  25. 4. 2017 v čase: 13:00 – 15:00 u ředitelky MŠ
 • kopii doporučení SPC Veslařská
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • doklad pro ověření trvalého bydliště dítěte

(dostačující je OP zákonného zástupce dítěte, pokud se shoduje s trvalým bydlištěm dítěte)

 

Kritéria:

 • Datum narození = bodová hodnota: věk dítěte (roky + měsíce dosažené k 1. září 2017)
 • např. dítě narozené 15.2.2012 = v září 2017: 5 let a 6 měsíců, tj. 5,6 bodů
 • Děti v posledním roce předškolní docházky nebo s OŠD: + 5 bodů
 • Trvalé bydliště - MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora: + 5 bodů
 • Doporučení k zařazení do logopedické třídy z SPC Veslařská :

+ 10 bodů

 • Dítě docházející do běžné třídy MŠ Měřičkova 46  doporučené

SPC Veslařská: + 10 bodů

 

Přihláška ke stažení pdf dokument