Pořadí přijatých dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy 2018/2019

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Důležité upozornění pro školní rok 2018/2019

Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jit k zápisu do spádové MŠ. Zůstává  v dané MŠ.

 

 

Výdej přihlášek:

  • Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vygenerovat samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz a to od 3. 4. 2018 do 1. 5. 2018
  • nebo si mohou osobně vyzvednout vygenerovanou přihlášku ve výše uvedených termínech na MMB OŠMT Brno, Dominikánské nám. 3
  • nebo osobně v MŠ 18.dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hod.

 

 

Sběr vyplněných přihlášek:

  • středa 2. května 2018  9:00 - 11:00 ; 14:00 - 15:00
  • čtvrtek 3. května 2018 14:00 - 16:00

Vyplněné přihlášky odevzdejte ředitelce školy, Mgr. Renatě Ficové, ve výše uvedeném termínu.

  • Přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, případně potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud není totožné s bydlištěm zákonného zástupce v občanském průkazu.
  • Žádáme Vás o poskytnutí emailové adresy ke snadné a rychlé korespondenci mezi Vámi a školou.
  • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminace a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 

 

Kritéria a další bližší informace o rozhodování a  průběhu přijímacího řízení naleznete na:

 

www.zapisdoms.brno.cz