Zápis do logopedické třídy

žádost o přijetí do logopedické třídy - §16.pdf (370,3 kB)

Přijímací řízení do speciální třídy logopedické - informace pro rodiče k žádosti o přijetí.doc (29 kB)

 

Přijímací řízení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona

( tzv. speciální třídy  logopedické )

 MŠ Brno, Měřičkova 46 pro školní rok 2018/2019

 

  • Žádost o přijetí si můžete vytisknout z webu MŠ nebo přijít dne 18. dubna 2018 od 9:00 do 11:00, kdy Vám vytiskne a pomůže vyplnit přihlášku ředitelka školy.
  • Po vyplnění žádosti, která bude mít všechny náležitosti  (potvrzení dětského lékaře a kopii „Doporučení SPC Veslařská“, kterou přiložíte k žádosti) si domluvíte s ředitelkou MŠ emailem termín pro doručení žádosti do MŠ (nutná osobní schůzka).

 

  •  s sebou přineste:

- žádost o přijetí, která musí být potvrzena pediatrem dítěte ke stažení na webových stránkách naší MŠ: ms.merickova.webnode.cz

osobní vyzvednutí dne:  25.4.2017 v čase: 13:00 – 15:00 u ředitelky MŠ

- kopii doporučení SPC Veslařská

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

- doklad pro ověření trvalého bydliště dítěte (dostačující  je OP zákonného zástupce dítěte, pokud se shoduje s trvalým bydlištěm dítěte)

 

Kritéria:

  • Doporučení k zařazení z SPC Veslařská – nutná podmínka k přijetí
  • Dítě docházející do běžné třídy MŠ Měřičkova 46  doporučené

SPC Veslařská + 10 bodů

 

Pořadí se určuje dle data doporučení SPC Veslařská.

 

 

Přijímací řízení do této třídy probíhá  3. - 25. května 2018