O nás

 

 

                          

 

 

   Mateřská škola Měřičkova se nachází v krásném, klidném prostředí uprostřed městské části Brna – Řečkovic. Je obklopena sídlištní zástavbou a rodinnými domky se zahrádkami. Poloha mateřské školy umožňuje snadnou dostupnost městské hromadné dopravy s rychlým spojením do centra. Rodiče mají možnost parkování u MŠ.

    Budova mateřská školy byla postavena v roce 1976 a od té doby prošla četnými opravami
a modernizacemi. V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce: zateplení budovy, výměna plastových oken, elektroinstalace, vodoinstalace a rekonstrukce sociálních zařízení. Ve dvou účelových patrových budovách MŠ je pět tříd – zelené Žabky, modří Motýlci, oranžové Veverky, žlutá Kuřátka a červené Berušky. Kapacita mateřské školy je 112 dětí. Všechny třídy jsou věkově smíšené, jedna ze tříd je speciální – logopedická pro děti s poruchami řeči.

    Všechny třídy jsou účelně vybaveny nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami, které poskytují dětem tvůrčí atmosféru k jejich optimálnímu rozvoji. Třídy poskytují dětem mnoho příležitostí k pohybu i hrám, a to jak skupinovým, tak individuálním.

    Velká, rozlehlá a zatravněná zahrada se vzrostlými stromy a keři, pískovišti a rozmanitými hracími prvky. Zahrada se rozšířila o "jedlou zahradku" - záhodky, kde děti mají možnost vypěstovat  různé plodiny, a budou mít možnost pozorovat změny
v průběhu vegetačního období, díky čemuž získají i zkušenosti s pěstováním rostlin. Zahrada poskytuje dětem dostatek místa
a možností k pohybu a hrám skupinovým i individuálním.

    Součástí MŠ je nově rekonstruovaná školní kuchyň respektující zásady zdravé výživy ve stravování dětí. Kuchyň s novými přípravnami a moderními přístroji odpovídá hygienickým požadavkům a předpisům Evropské unie.

    Poloha MŠ umožňuje vycházky do blízkého lesa k získávání nových poznatků o přírodě
a k rozvoji pohybových dovedností.

    Využití partnerství k obohacení života ve škole je nesmírně důležitá spolupráce nejen s rodiči, ale i např. s ÚMČ Řečkovice, CVČ Domino a základními školami v Řečkovicích. Dále naše MŠ spolupracuje se  Speciálně pedagogickým centrem Veslařská.

    S občanským sdružením Sdružení rodičů a přátel školy je spolupráce směrována na rozvoj činnosti školy a rodičů v oblasti výchovné a materiální.