Organizace

 

Úhrada školného, stravného a SRPŠ

 

ŠKOLNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 27-0480860287/0100

Školné: 536,- Kč měsíčně  (předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí)

 

Úhrada ŠKOLNÉHO nejpozději do 25. dne v měsíci na účtu MŠ

 

SRPŠ SE HRADÍ NA ÚČET 27-0480860287/0100 

 

STRAVNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 6876770277/0100

1. kategorie – děti 3-6 let celodenní stravné 39,- Kč – záloha: 820,- Kč měsíčně

2. kategorie – děti 7-10 let celodenní stravné 43,- Kč –záloha: 900,- Kč měsíčně

 

 

Úhrada STRAVNÉHO nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet ŠJ

 

Zbůsob přihlašování a odhlašování: telefonicky - školní jídelna 541 225 274

                                                                                písemně - do sešitu v šatně třídy

                                                                                osobně ve školní kuchyni

 

 

REŽIM DNE

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ODEMYKÁ V 6:30 HOD, PŘED TOUTO DOBOU NENÍ VSTUP DO MŠ MOŽNÝ !!!

 

PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

 

6:30 – 16:30 TŘÍDA ŽABKY A TŘÍDA VEVERKY

(TŘÍDY SE ZAHAJOVACÍM A ZAVÍRACÍM PROVOZEM)

 

7:30 – 15:30 TŘÍDA KUŘÁTKA A TŘÍDA MOTÝLCI

 

7:30 – 15:00 TŘÍDA BERUŠKY

 

_________________________________________________________________________

Před zahájením provozu Vaší třídy předávejte své dítě učitelce ve třídě se zahajovacím provozem.

 

6:30 – 8:30 PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI DLE

VOLBY A ZÁJMU DĚTÍ

 

8:30 MŠ SE ZAMYKÁ!!!

 

8:35 RANNÍ KOMUNITNÍ KRUH

9:00 SVAČINKA

9:15 - 9:45 ČINNOSTI VE TŘÍDĚ

- KOMUNITNÍ KRUH

- DIDAKTICKY ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI

-VOLNÉ SPONTÁNNÍ HROVÉ AKTIVITY

- PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY

 

9:45 –10:00 PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU

 

10:00 – 12:00 POBYT VENKU, HYGIENA, PŘÍPRAVA NA OBĚD

 

12:00 OBĚD

 

12:30 – 12:50 MŠ SE ODEMYKÁ – VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ JDOU PO OBĚDĚ

PŘÍPRAVA NA ODPOČINKOVOU ČINNOST

 

13:00 MŠ SE ZAMYKÁ !!!

 

13:00 – 14:20 ODPOČINKOVÁ ČINNOST

 

14:20- 14:40 POSTUPNÉ UKONČENÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI, HYGIENA

 

14:40 ODPOLEDNÍ SVAČINKA

 

14:45 MŠ SE ODEMYKÁ – VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ DLE PROVOZU

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, HRY A POHYBOVÉ AKTIVITY

DLE VOLBY DĚTÍ

16:30 UKONČEN PROVOZ MŠ – MŠ SE ZAMYKÁ!!!

 

 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VYZVEDÁVALI SVÉ DĚTI TAK, ABY V ČASE ZAMYKÁNÍ MŠ JIŽ BYLI MIMO BUDOVU.

 

DĚKUJEME