Školní jídelna

 

Platby stravného pro školní rok 2018/19

 

STRAVNÉ SE HRADÍ NA ÚČET 6876770277/0100

1. kategorie – děti 3-6 let celodenní stravné 39,- Kč 820,- Kč měsíčně

2. kategorie – děti 7-10 let celodenní stravné 43,- Kč 900,- Kč měsíčně

 

Úhrada nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet ŠJ

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

pondělí   8 - 12

úterý     12 - 16