Novinky

ŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU

Dne 13. 2. 2018 (úterý) půjde polovina předškoláků a dětí s odkladem školní docházky se podívat na Základní školu Novoměstská, vyzkoušet si, jaké je to být školákem. Druhá polovina půjde 22. 2. 2018 (čtvrtek). Seznamy dětí budou včas dodány.  

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

    Edukace = rozvíjení osobnosti    Stimulace = povzbuzování organismu k vyššímu výkonu   Jak jsme avizovali na začátku školního roku, i v letošním školním roce budou u nás ve školce probíhat edukativně stimulační skupiny pro děti, které mají od září 2018...

Povinné předškolní vzdělávání - omlouvání

      Milí Rodiče dětí, plnící povinné předškolní vzdělávání, nezapomínejte, že máte povinost omlouvat nepřítomnost svých dětí!!! Dokumenty ke stažení k omlouvání dětí, plnící povinné předškolní vzdělávání, najdete v sekci DOKUMENTY nebo kliknutím na tento odkaz, který vás...

Foto zaměstnanci

Důležité informace

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2017/2018

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání byla na školní rok 2017/2018stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 613,- Kč   ŠKOLNÉ SE HRADÍ...